Ana Sayfa Hakkımda Kitaplarım Güncel Yazılar Forum Konuk Defteri Foto Galeri İletişim
Güncel Yazılar
Makalelerim
Siyasi Coğrafya
Memleketim Aydın
Gezi Notlarım
Konferanslar
Başarılarımız
Yansımalar
Sizden Gelenler
Kıssadan Hisse
Fıkralar
İbret Levhaları
Tavsiye Kitaplar
Marmara Coğrafya Dergisi
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni Hatırla   
Üye Ol - Şifremi Unuttum
AMERİKA COĞRAFYASI

AMERİKA COĞRAFYASI

İnsanoğlunun en eski yerleşim alanı olarak, eski kara kütlelerinin kesişme noktasını oluşturan Ortadoğu bölgesi ve çevresi, tarihin ilk devirlerinden bugüne yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Bu bağlamda, Ortadoğu ile birlikte, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları, insanoğlunun yerleştikleri ve yaşadıkları eski mekânlardır. Daha sonra, yeni kara kütleleri adı verilen diğer kıtalara yayıldıkları kabul edilir. Dolaysıyla bu kıtalar, eski kara kütlelerine göre, her yönüyle yenidir. Bu yenilik, nüfustan yerleşmeye, tarımdan hayvancılığa, sanayileşmeden ticarete kadar bütün alanlarda kendini hissettirir. Sömürgecilik faaliyetlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı kıtalardan birisi de, hiç şüphe yok ki, Amerika kıtasıdır. Eldeki kitap, iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta, Amerika kıtasının genel coğrafi özellikler ele alınmıştır. Bu bağlamda, Amerika kıtasının fiziki (yeryüzü şekilleri, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve zoocoğrafya), beşeri (nüfus ve yerleşme) ve ekonomik (tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, madencilik, sanayi, iletişim ve teknoloji, ulaşım, turizm ve ticaret) coğrafya özellikleri, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İkinci Kitapta, Amerika kıtasında yer alan ülkelerin coğrafyası, ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kitabın, Amerika Coğrafyası ile ilgilenen tüm okuyucularımıza yararlı olacağı inancını taşımaktayız. 
 
 
Eldeki kitap, iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitapta, Amerika kıtasının genel coğrafi özellikler ele alınmıştır. Bu bağlamda, Amerika kıtasının fiziki (yeryüzü şekilleri, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü ve zoocoğrafya), beşeri (nüfus ve yerleşme) ve ekonomik (tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, madencilik, sanayi, iletişim ve teknoloji, ulaşım, turizm ve ticaret) coğrafya özellikleri, ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İkinci Kitapta, Amerika kıtasında yer alan ülkelerin coğrafyası, ayrı ayrı incelenmiştir. 
Bu Kitaptan Bazı Başlıklar
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 6 BİRİNCİ KİTAP 18 AMERİKA KITASININ 18 GENEL COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 18 BİRİNCİ BÖLÜM 20 GİRİŞ 20 AMERİKA’NIN YERİ, SINIRLARI VE ÖZELLİKLERİ 20 İKİNCİ BÖLÜM 23 AMERİKA’NIN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 23 1. AMERİKA KITASI’NIN YAPISI 23 1.1. GENEL GÖRÜNÜŞ 23 1.2. AMERİKA’NIN YAPISI 23 1.2.1.Huron Kıvrımları 25 1.2.2. Kaledonya Kıvrımları 26 1.2.3.Hersinya Kıvrımları 26 1.2.4. Alp Kıvrımları 26 1.2.5. Dördüncü Zaman (Kuaterner) 27 2. AMERİKA KITASININ YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 28 2.1. AMERİKA’NIN DAĞLARI 28 2.1.1 Pasifik Cephesi Dağları 28 2.1.2.Atlantik Cephesi Dağlar 32 2.1. 3. Arktik Kıvrım Kuşağı 34 2.2.AMERİKA’NIN PLATOLARI 34 2.3.AMERİKA’NIN OVALARI 34 3. DENİZLER VE KIYILAR 35 3.1. PASİFİK OKYANUSU KIYILARI 35 3.2. ATLAS OKYANUSU KIYILARI 36 4. AMERİKA’NIN İKLİMİ 37 4.1.GİRİŞ 37 4.2. İKLİM ELEMANLARI 37 4.2.1 Sıcaklık 37 4.2.2. Basınç Durumu 39 4.2.3 Hava Kütleleri ve Cephe Hareketleri 40 4.2.4. Yağışlar 41 4.3. İKLİM BÖLGELERİ 43 4.3.1.Sıcak İklimler 43 4.3.2. Çöl İklimleri 46 4.3.3. Subtropikal İklimler 46 4.3.4. Orta Kuşak İklimleri 46 4.3.5. Soğuk İklimler 47 5. AMERİKA’NIN TOPRAK ÖZELLİKLERİ 48 6. AMERİKA’NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİ 50 6.1.BİTKİ ÖRTÜSÜ ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ 50 6.2.BİTKİ BÖLGELERİ VE KUŞAKLARI 50 6.2.1. Tropikal Kuşağın Vejetasyon Formasyonları 51 6.2.2. Subtropikal Kuşağın Vejetasyon Formasyonları 54 6.2.3. Orta Kuşağın Vejetasyon Formasyonları 56 6.2.4. Kutup Bölgelerinin Vejetasyon Formasyonları 59 7. ZOOCOĞRAFYA BÖLGELERİ 60 7.1. NEOARKTİK ( YENİ KUZEY BÖLGESİ DE DENİR ) BÖLGE 60 7.1.1. Tundra Bölümü 61 7.1.2. Konifer Orman Bölümü 61 7.1.3. Nemli Ilıman Otlak Alanlar (Büyük Ovalar) Bölümü 61 7.1.4. Çöl Bölümü 61 7.1.5. Dağlık Bölümü 61 7.1.6. Güneydoğu Alçak Kıyı Ovaları (Yarı Nemli ve Yağmur Ormanları) Bölümü 61 7.1.7. Akarsu ve Göller Bölümü 61 7.1.8. Okyanuslardaki Akıntılar Bölümü 62 7.2. NEOTROPİCAL BÖLGE (YENİ TROPİKAL BÖLGE) 62 7.2.1. Orta Amerika Kıstağı Bölümü 62 7.2.2. Adalar Bölümü 62 7.2.3. Amazon Bölümü 62 7.2.4. Tropikal Yağmur Ormanları Bölümü 62 7.2.5. Otlaklar Bölümü 62 7.2.6. And Dağları Bölümü 63 7.2.7. Pasifik Kıyısı Bölümü 63 8. AKARSULAR VE GÖLLER 63 8.1.AMERİKA’NIN AKARSULARI 63 8.1.1.Missisippi 63 8.1.2.Amazon 64 8.1.3.Rio de La Plata 65 8.1.4.St. Lawrance 65 8.1.5.Mackenzie 65 8.1.6. Nelson 66 8.1.7.Orinoko 66 8.1.8. Colorado 66 8.1.9. Amerika’nın Diğer Akarsuları 66 8.2. AMERİKA’NIN GÖLLERİ 67 8.2.1. Superior Gölü 68 8.2.2. Huron Gölü 68 8.2.3. Michigan Gölü 68 8.2.4. Erie Gölü 68 8.2.5. Ontario Gölü 68 8.2.6. Büyük Ayı Gölü 68 8.2.7. Büyük Esir Gölü 68 8.2.8. Winnipeg Gölü 68 8.2.9.Büyük Tuz Gölü ( Great Salt Lake ) 69 8.2.10. Nikaragua Gölü 69 8.2.11. Managua Gölü 69 8.2.12. Titicaca Gölü 69 8.1.13. Poopo Gölü 69 8.2.14. Maracibo Gölü 70 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 71 AMERİKA’NIN BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 71 1. AMERİKA’NIN İLK YERLİLERİ 71 1.1. KIZILDERİLİLER 73 1.2. ESKİMOLAR 78 1.3.AMAZONLAR 79 1.4. MİSKİTOLAR 79 1.5.ATACAMENOLAR 81 1.6. AYMARALAR 81 1.7. GUARANİLER 82 1.8. MAPUÇELER 82 1.9. PATAGONLAR 84 1.10. PİÇUNÇELER 84 1.11. ATEŞ ÜLKESİ YERLİLERİ 84 2. AMERİKA’NIN İLK UYGARLIKLARI 84 2.1 TOLTEKLER 84 2.2.TEOTİHUACAN 86 2.3. OLMEKLER 87 2.4. MAYALAR 88 2.5. AZTEKLER 89 2.6.NAZCALAR 91 2.7. İNKALAR 92 2.8.ŞİPKALAR (CHIBCHA) 95 3.COĞRAFİ SEYAHATLER VE AMERİKA KITASININ AVRUPALILAŞMASI 96 4. NÜFUS ÖZELLİKLERİ 102 3.1.AMERİKA’NIN NÜFUS MİKTARLARI 102 3.2. AMERİKA’DA NÜFUSUN DAĞILIŞI VE YOĞUNLUKLARI 109 3.3.AMERİKA’DA NÜFUS ARTIŞI, DOĞUMLAR VE ÖLÜMLER 115 3.4. AMERİKA’DA NÜFUSUN YAŞ YAPISI 119 3.5. NÜFUS HAREKETLERİ 120 3.5.1. Göçler 120 3.5.2. Kır ve Şehir Nüfusu 124 3.5.3. Şehirleşme Hareketleri 127 4. YERLEŞME ÖZELLİKLERİ 128 4.1. İNSANLARIN AMERİKA’YA YERLEŞMELERİ 128 4.1.1. Kolomb Öncesi Devre 128 4.1.2. Kolomb Sonrası Devre 130 4.2. AMERİKA’DA YERLEŞME VE YERLEŞME ŞEKİLLERİ 132 4.2.1. Kırsal Yerleşmeler 132 4.2.2. Şehirsel Yerleşmeler 133 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 136 AMERİKA’NIN EKONOMİK COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ 136 1. TARIM VE HAYVANCILIK 136 1.1.TARIM VE HAYVANCILIĞIN GENEL ÖZELLİKLERİ 136 1.2.BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERİ 140 1.2.1. Tahıl Tarımı 140 1.2.2 Pamuk 144 1.2.3.Tütün 144 1.2.4. Kahve, Kakao ve Çay 145 1.2.5. Şekerkamışı ve Şekerpancarı Tarımı 146 1.2.6. Yumrulu Bitkiler, Baklagiller ve Yağlı Tohumlular 147 1.2.7. Meyve ve Sebze Tarımı 148 1.3.BAŞLICA HAYVAN TÜRLERİ 150 1.3.1. Sığır 150 1.3.2 Koyun 151 1.3.3 Domuz 152 1.4. BAŞLICA HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ 153 1.5. ZİRAAT BÖLGELERİ 155 1.6. TARIM VE HAYVANCILIK ORGANİZASYONU 157 2. AMERİKA’DA BALIKÇILIK 163 2.1. Tatlı Su Balıkçılığı 163 2.2. Kıyı ve Açık Deniz Balıkçılığı 163 3. AMERİKA’DA ORMANLARDAN FAYDALANMA 165 4. ENERJİ KAYNAKLARI 167 4.1. Kömür 167 4.2.Beyaz Kömür (Hidroelektrik) 171 4.3. Petrol ve Doğal Gaz 172 4.4. Nükleer Enerji 174 4.5.Diğer Enerji Kaynakları 175 5. MADENLER 176 5.1.Demir 176 5.2.Bakır 177 5.3.Alüminyum 178 5.4.Manganez 178 5.5.Kurşun-Çinko 178 5.6.Volfram 179 5.7.Nikel 179 5.8. Altın 179 5.9.Diğer Madenler 180 6. AMERİKA’DA SANAYİ 180 6.1.Sanayinin Gelişmiş Olduğu Ülkeler 180 6.1.1. A.B.D’de Sanayi 181 6.1.2.Kanada’da Sanayi 182 6.2.Sanayinin Gelişmekte Olduğu Diğer Amerika Ülkeleri 183 6.2.1.Brezilya’da Sanayi 183 6.2.2.Meksika’da Sanayi 183 6.2.3. Arjantin’de Sanayi 183 6.2.4. Diğer Ülkelerde Sanayi 183 7. AMERİKA’DA TURİZM 184 8. İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ 184 9. ULAŞIM 187 9.1. Denizyolu Ulaşımı 188 9.1.1. Panama Kanalı 188 9.1.2. Amerika’yı İlgilendiren Başlıca Deniz yolları 188 9.1.3. Kıta içi Su Yolları 189 9.2.Demiryolu Ulaşımı 189 9.3. Karayolu Ulaşımı 191 9.4. Hava Yolu Ulaşımı 193 9.5. Boru Hatları (Pipe Line) 193 10. AMERİKA’DA TİCARET 194 10.1. İç Ticaret 194 10.2. Dış Ticaret 195 İKİNCİ KİTAP 198 AMERİKA 198 ÜLKELERİ 198 BİRİNCİ BÖLÜM 202 KUZEY AMERİKA ÜLKELERİ 202 1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 204 1.1. Ülkenin Kimliği 204 1. 2. Doğal Coğrafya Özellikleri 205 1.3. Büyük Kanyon ve Ölüm Vadisi 206 1.4. Hoover Barajı 209 1.5. Beşeri Coğrafya Özellikleri 210 1.6. Empire State Binası 216 1.7.Özgürlük Heykeli 217 1.8.Ekonomik Coğrafya Özellikleri 218 1.9. A.B.D’nin Süper Güç Oluşu 221 1.10. Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) 223 1.11.Niagara Şelaleleri 226 1.12. A.B.D’nin Yönetimindeki Topraklar 227 1.13. A.B.D – Türkiye İlişkileri 228 1.14. Sayılarla Amerika Birleşik Devletleri 229 2. KANADA 231 2.1. Ülkenin Kimliği 231 2.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 231 2.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 233 2.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 238 2.5. Kanada – Türkiye İlişkileri 241 2.6.Sayılarla Kanada 241 3. GRÖNLAND 243 3.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 243 3.2. A.B.D’nin Thule Hava Üssü ve 1953 Eskimo Tehciri 245 3.3. Sayılarla Grönland 246 4.BERMUDA 247 4.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 247 4.2. Bermuda Şeytan Üçgeni 250 4.3. Sayılarla Bermuda 253 5. SAINT PIERRE VE MIQUELON 254 5.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 254 5.2 Sayılarla Saint Pierre ve Miquelon 256 6. MEKSİKA 257 6.1. Ülkenin Kimliği 257 6. 2. Doğal Coğrafya Özellikleri 257 6.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 259 6.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 262 6.5. Meksika- Türkiye İlişkileri 264 6.6. Sayılarla Meksika 265 İKİNCİ BÖLÜM 267 GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ 267 1.BREZİLYA 269 1.1 Ülkenin Kimliği 269 1. 2. Doğal Coğrafya Özellikleri 269 1.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 272 1.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 274 1.5. Rio Karnavalı 277 1.6.Türkiye – Brezilya İlişkileri 280 1.6. Sayılarla Brezilya 282 2. ARJANTİN 283 2.1. Ülkenin Kimliği 283 2.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 284 2.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 285 2.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 288 2.5. Arjantin – Türkiye İlişkileri 290 2.6. Arjantin Ekonomik Krizi 291 2.7.Sayılarla Arjantin 293 3. ŞİLİ 294 3.1. Ülkenin Kimliği 294 3.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 295 3.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 296 3.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 299 3.5. Türkiye - Şili İlişkileri 301 3.6. Sayılarla Şili 302 4. VENEZUELA 304 4.1. Ülkenin Kimliği 304 4.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 304 4.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 305 4.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 307 4.5. Sayılarla Venezuela 308 5. KOLOMBİYA 310 5.1. Ülkenin Kimliği 310 5. 2. Doğal Coğrafya Özellikleri 310 5.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 311 5.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 312 5.5. Sayılarla Kolombiya 313 6. BOLİVYA 315 6.1. Ülkenin Kimliği 315 6.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 315 6.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 316 6.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 317 6.5. Sayılarla Bolivya 318 7.PERU 320 7.1. Ülkenin Kimliği 320 7.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 320 7.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 322 7.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 324 7.5. Sayılarla Peru 325 8.URUGUAY 326 8.1. Ülkenin Kimliği 326 8.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 327 8.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 327 8.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 329 8.5. Sayılarla Uruguay 329 9. PARAGUAY 330 9.1. Ülkenin Kimliği 330 9.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 331 9.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 331 9.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 333 9.5. Sayılarla Paraguay 333 10. EKVADOR 334 10.1. Ülkenin Kimliği 334 10.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 335 10.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 336 10.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 336 10.5. Galapagos Adaları 337 10.6. Sayılarla Ekvador 337 11. GUYANA 339 11.1. Ülkenin Kimliği 339 11.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 339 11.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 340 11.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 341 11.5. Sayılarla Guyana 342 12. FRANSIZ GUYANASI 343 12.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 343 12.2. Sayılarla Fransız Guyanası 344 13. SURİNAM 345 13.1. Ülkenin Kimliği 345 13.2. Doğal Coğrafya Özellikleri 346 13.3. Beşeri Coğrafya Özellikleri 346 13.4. Ekonomik Coğrafya Özellikleri 347 13.5. Sayılarla Surinam 348 14. FALKLAND ADALARI 349 14.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 349 14.2. Sayılarla Falkland Adaları 351 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 353 ORTA AMERİKA ÜLKELERİ 353 1.BELİZE 354 1.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 354 1.2. Sayılarla Belize 356 2.KOSTA RİKA 357 2.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 357 2.2. Sayılarla Kosta Rika 359 3.EL SALVADOR 361 3.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 361 3.2. Sayılarla El Salvador 363 4.GUATEMALA 365 4.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 365 4.2. Sayılarla Guatemala 367 5.HONDURAS 369 5.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 369 5.2. Sayılarla Honduras 372 6. NİKARAGUA 373 6.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 373 6.2. Sayılarla Nikaragua 376 7. PANAMA 378 7.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 378 7.2. Panama Kanalı 381 7.3.Sayılarla Panama 383 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 385 KARAYİP ÜLKELERİ 385 BAHAMALAR 388 1.BAHAMALAR 388 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 388 2. Sayılarla Bahamalar 390 BÜYÜK ANTİL ÜLKELERİ 391 1.HAİTİ 392 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 392 2. Sayılarla Haiti 394 2.DOMİNİK CUMHURİYETİ 395 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 395 2. Sayılarla Dominik Cumhuriyeti 398 3.JAMAİKA 399 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 399 2. Sayılarla Jamaika 401 4. KÜBA 403 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 403 2. Guantanamo ve A.B.D’nin Askeri Üssü 405 3.Sayılarla Küba 408 5.PORTO RİKO (PUERTO RİCO) 410 1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 410 2. Sayılarla Porto Riko 412 KÜÇÜK ANTİL ÜLKELERİ 413 1.GRENADA 417 1.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 417 1.2. Sayılarla Grenada 419 2.BARBADOS 419 2.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 419 2.2. Sayılarla Barbados 420 3.SAINT VINCENT VE GRENADINLER 421 3.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 421 3.2. Sayılarla Saint Vincent ve Grenadinler 422 4. SAINT LUCIA 423 4.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 423 4.2. Sayılarla St. Lucia 424 5.DOMİNİKA 425 5.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 425 5.2. Sayılarla Dominika 426 6. SAINT KITTS VE NEVIS FEDERASYONU 427 6.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 427 6.2. Sayılarla St. Kitts ve Nevis Federasyonu 428 7. ANTIGUA VE BARBUDA ADALARI 429 7.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 429 7.2. Sayılarla Antigua ve Barbuda Adaları 430 8. ANGUILLA 431 8.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 431 8.2. Sayılarla Anguilla 432 9. HOLLANDA ANTİLLERİ 432 9.1. Adaların Coğrafi Özellikleri 432 9.2. Sayılarla Aruba 436 10. AMERİKAN VIRGIN ADALARI 437 10.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 437 10.2. Sayılarla Virgin Adaları 439 11. İNGİLİZ VIRGIN ADALARI 439 11.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 439 11.2. Sayılarla İngiliz Virgin Adaları 440 12. CAYMAN ADALARI 441 12.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 441 12.2. Sayılarla Cayman Adaları 442 13. TRINIDAD VE TOBAGO 443 13.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 443 13.2. Sayılarla Trinidad ve Tobago 445 14. TURKS VE CAICOS ADALARI 446 14.1. Ülkenin Coğrafi Özellikleri 446 14.2. Sayılarla Turks ve Caicos Adaları 447 BEŞİNCİ BÖLÜM 448 AMERİKA KITASI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 448 A. KURULMUŞ OLAN TEŞKİLATLAR 448 1. LATİN AMERİKA VE KARAYİBLER EKONOMİK KOMİSYONU [ECONOMİC COMMİSSİON FOR LATİN AMERİCA AND THE CARİBBEAN (ECLAC)] 448 2. KARAYİBLER VE LATİN AMERİKA’DA NÜKLEER SİLAHLANMA YASAĞI BÜROSU [Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America ve the Caribbean (OPANAL)] 448 3. AND DAĞLARI ÜLKELERİ GRUBU [Andean Group (AG)] 449 4. KARAYİB ÜLKELERİ TOPLULUĞU VE ORTAK PAZARI [Caribbean Community ve Common Market (CARICOM)] 449 5. KARAYİPLER KALKINMA BANKASI [Caribbean Development Bank (CDB)] 450 6.ORTA AMERİKA ORTAK PAZARI [Central American Common Market (CACM)] 450 7.CONTADORA GRUBU[Contadora Group (CG)] 450 8.LATİN AMERİKA VE KARAYİBLER ŞEKER İHRAÇ EDEN ÜLKELER GRUBU [Group of Latin American ve Caribbean Sugar Exporting Countries (GLACSEC)] 450 9.AMERİKALILAR ARASI KALKINMA BANKASI [Inter-American Development Bank (IADB)] 451 10.LATİN AMERİKA EKONOMİK SİSTEMİ [Latin American Economic System (LAES)] 451 11.LATİN AMERİKA ENTEGRASYON BİRLİĞİ [Latin American Integration Association (LAIA)] 452 12.KUZEY AMERİKAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI [North American Free Trade Agreement (NAFTA)] 452 13.AMERİKAN ÜLKELERİ ÖRGÜTÜ [Organization of American States (OAS)] 452 14.DOĞU KARAYİBLER ÜLKELERİ ÖRGÜTÜ [Organization of Eastern Caribbean States (OECS)] 453 15.RİO GRUBU [Rio Group (RG)] 453 16.GÜNEY KONİK (KÜRE) ORTAK PAZARI [Southern Cone Common Market (MERCOSUR)] 453 17. AMERİKAN ÜLKELERİ TARIM İŞBİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ (INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR COOPERATION AGRICULTURE-IICA) 454 18. GÜNEY AMERİKA ULUSLAR TOPLULUĞU (GAUT) 455 B. GELECEKTE KURULABİLECEK TEŞKİLATLAR 456 1.AMERİKAN SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (AFTA) 456 2.KUZEY ATLANTİK ÖTESİ SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (TAFTA) 456 3.JAMERİKA BİRLİĞİ 456 SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA 457 Kitaplar ve Makaleler 457 Bültenler, Ansiklopediler, İstatistikler ve Atlaslar 458 Yararlanılan Bazı İnternet Web Sayfaları 459 
 
Bu Kitabı Nereden Temin Edebilirsiniz
AKTİF YAYINEVİ Ankara Caddesi, Nakipoğlu İşhanı, No: 65/15 Sirkeci İSTANBUL Tlf.:(0212) 511 79 74 
 
    ÜLKELER COĞRAFYASI    
    TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELER COĞRAFYASI    
    MERKEZİ TÜRK HAKİMİYET TEORİSİ    
    21.ASRIN UFKUNDA TÜRKİYE    
    MERKEZİ TÜRK HAKİMİYET TEORİSİ    
    AVRUPA COĞRAFYASI    
    AFRİKA COĞRAFYASI    
    YAŞADIĞIMIZ DÜNYA    
    ASYA COĞRAFYASI    
    OKYANUSYA COĞRAFYASI    
    TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE COĞRAFYA EĞİTİMİ    
    AFETLER COĞRAFYASI    
    ÜLKELER COĞRAFYASI    
    DÜNYA VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE SİYASİ COĞRAFYA    
    DEPREMLE UYANMAK    
    ORTADOĞU    
    JEOPOLİTİK VE JEOSTRATEJİK AÇIDAN TÜRKİYE    
    DÜNYA VE ÜLKELER COĞRAFYASI    
    ÇEVRE SORUNLARI    
    DÜNYA PLATFORMUNDA TÜRK DÜNYASI    
    İSLÂM DÜNYASI    
    SİYASAL VE SOSYAL AÇIDAN TÜRKİYE    
    GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI    
    TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ    
    KÜRESEL İŞGAL    
    AVMERİKALILAŞMAK    
    KÜRESEL GÜÇLER VE POLİTİKALAR    
    KÜRESEL SİLAHLANMA    
    İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER-6    
    İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER-7    
    Ortaöğretim Coğrafya 9    

[ Geri Dön ]

Site Yönetimi
tasarım ve programlama eksi7 web hizmetleri